Apkalpošanas letes virsma

“Teci-Teci” restorāna apkalpošanas letes virsma izgatavota no Meganite® Cinder Granite / Korte.lv